CFE Group

CFE jest belgijską wielodyscyplinarną grupą działającą na rynkach koncesji PPP, budownictwa, nieruchomości, instalacji i inżynierii morskiej. CFE to firma z tradycjami, a jej początki sięgają 1880 roku. Obecnie spółka zatrudnia ponad 8 tys. pracowników w oddziałach na całym świecie. CFE notowana jest na giełdzie Euronext w Brukseli.

Grupa CFE tworzy spójną całość, w której każdy dział jest wspierany przez inne. Oddziały PPP i deweloperski zlecają roboty firmom wykonawczym, które z kolei są potencjalnymi klientami spółek z działu instalacji, które serwisują również budynki wzniesione w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Również wiele z projektów DEME ma związek z działalnością wykonywaną przez inne spółki grupy CFE. Liczba przykładów takiej synergii pomiędzy różnymi działami ciągle rośnie i stwarza kolejne szanse rozwoju dla całej grupy.

Liczby