CFE Polska

CFE jako generalny wykonawca, należący do belgijskiego lidera – Grupy CFE, istnieje na polskim rynku budowlanym od ponad dwudziestu lat. Firma posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów przemysłowych, mieszkaniowych, handlowo-usługowych oraz hotelarskich, realizowanych przy użyciu nowoczesnych technologii i najwyższej jakości materiałów.

Przez wszystkie lata swojej działalności w Polsce, zasłużenie zdobyliśmy reputację profesjonalnej, rzetelnej i elastycznej firmy, mając zawsze na uwadze interesy klienta i szanując swoich partnerów i podwykonawców. Nasze podstawowe wartości takie jak szacunek, profesjonalizm, elastyczność, praca zespołowa i niezależność są tym, co nas wyróżnia i co tworzy solidny fundament dalszego rozwoju.

Wyślij zapytanie
Certyfikaty
BHP

BEZPIECZEŃSTWO JEST NASZĄ NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ

 

Naszym priorytetem jest, aby każdego wieczoru każdy pracownik wracał do domu bez żadnej szkody. Dlatego też bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

 

Szanujemy naszych pracowników i podwykonawców. Ich zdrowie i bezpieczeństwo jest kluczową wartością dla realizacji naszych projektów. Dążymy do stałej poprawy bezpieczeństwa poprzez zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i minimalizowanie ich liczby do 0;

 

Nasza polityka bezpieczeństwa wyraża się w następujący sposób:

  

• Zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa jest bezwarunkowe, nic nie może usprawiedliwić sytuacji, w której ktoś ulega wypadkowi.

• Bezpieczeństwo pracy jest obowiązkiem każdego z nas; każdy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i współpracowników.

• Bezpieczeństwo to kryterium pracy naszych pracowników i podwykonawców: nieprzestrzeganie właściwych zasad BHP nie będzie tolerowane.

 

W celu wdrożenia polityki bezpieczeństwa i kontynuowania działań w zakresie bezpieczeństwa firma CFE opracowała i wprowadziła cyfrową platformę "Karolina".

 

 

 

Podejmujemy następujące działania (lista nie ograniczona):

 

• Zarząd CFE przeprowadza przynajmniej jedną kontrolę bezpieczeństwa miesięcznie na budowie.

• Każdy pracownik budowy uczestniczy przynajmniej raz w miesiącu w szkoleniu Toolbox.

• Każde spotkanie koordynacyjne CFE Polska powinno rozpocząć się od zagadnień dotyczących bezpieczeństwa

• Praktyczne szkolenia dla inżynierów budowy w zakresie BHP

• Zwiększanie świadomości i zaangażowania wśród pracowników poprzez zorganizowanie Dnia BHP / Tygodnia BHP i konkursów BHP.

• Kurs bezpiecznej jazdy dla pracowników

• Wizualizacja prezentacji wskaźników bezpieczeństwa na budowach CFE Polska.

• Zwiększenie segregacji odpadów budowlanych w celu redukcji ilości odpadów kierowanych na wysypiska.

 

Realizacje CFE regularnie otrzymują nagrody i wyróżnienia w konkursach "Budowa Roku" (organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa), "Bezpieczna budowa" (organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy), Solidny Pracodawca Roku, a także Przedsiębiorstwo Fair Play.

Wideo
CFE Polska - Kask
CFE Polska - Dzień BHP
CFE Polska - Tydzień BHP
Safety Day CFE
CFE Polska - Tydzień BHP 2018
CFE Polska - Tydzień BHP 2019
CFE Polska - Tydzień BHP 2020