Greenyard - uroczystość zawieszenia wiechy
4/10/2018

W czwartek, 4 października, na budowie mroźni Greenyard w Żabiej Woli zawisła wiecha. W wydarzeniu udział wzięło ok. 80 zaproszonych gości, w tym m.in, inspektorzy nadzoru, przedstawiciele inwestora, przedstawiciele podwykonawców oraz pracownicy CFE. Uroczystość rozpoczęła się od oprowadzenia gości po terenie budowy przez Kierownika Projektu Pawła Fiuczka, a zakończyła obiadem w Dworze Many. Dzięki znakomitej współpracy wszystkich stron zaangażowanych w projekt, budowa hali odbywa się zgodnie z harmonogramem. Planowane oddanie obiektu - luty 2019r. 

Udostępnij