Ludzie

Sukces CFE nie byłby możliwy bez wyjątkowego zespołu, jaki posiadamy – poczynając od inżynierów obecnych w miejscu budowy, poprzez zespół przetargowy, na kierownictwie firmy kończąc. Poświęcamy mnóstwo czasu i energii na proces rekrutacji zdając sobie sprawę, że w trakcie nieustannego rozwoju naszej firmy potrzebujemy osób będących idealnym uzupełnieniem istniejącego zespołu. Ludzie, których zatrudniamy, rozumieją wyznawaną przez nas filozofię oraz identyfikują się z przyjętymi w CFE wartościami. Firmę tworzą ludzie, a dzięki zgranemu zespołowi profesjonalistów z powodzeniem możemy realizować powierzone nam projekty.
Praca
Polityka i Wartości

CFE Polska jest przedsiębiorstwem budowlanym, któremu przyświeca motto “Budujemy wspólną przyszłość”. Tworzymy zrównoważoną przyszłość zgodnie z naszą polityką „Together We Kiss Better”. Naszym celem jest tworzenie wartości poprzez realizację projektów prowadzonych w sposób bezpieczny, zrównoważony, dochodowy i gwarantujący najwyższą jakość.

 

Każdy pracownik zobowiązuje się przestrzegać poniższych wartości CFE Polska i działać w zgodzie z nimi.

Kiss
Udostępnij
Wideo
Wartości w CFE Polska