CAT Porosły

Główny obiekt projektu składa się z jednokondygnacyjnego budynku biurowego oraz jednokondygnacyjnego budynku stacji serwisowej wraz z magazynami. Stacja serwisowa jest bezpośrednio połączona z magazynem technicznym, kompresorownią i magazynem oleju. Inwestycja spełnia funkcje ekologiczne dzięki powiększonej izolacji termicznej oraz używanie wód opadowych do mycia maszyn z utworzonego zbiornika retencyjnego częściowo infiltracyjnego. Części magazynowa i biurowa doświetlane są światłem naturalnym. Dzięki bardzo dobrej organizacji prac na budowie obiekt wybudowany został w krótkim czasie –w ciągu zaledwie pięciu miesięcy.

Klient

Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.

Powierzchnia całkowita

1 300 m²

Rodzaj projektu

budynek przemysłowy

Powierzchnia użytkowa

1 300 m²

Miejsce

Porosły

Okres realizacji

2008

Architekt

Arbapol

Kubatura

4 300 m²

Zakres prac

projekt wykonawczy i roboty budowlane

Lokalizacja