Desotec

Projekt dotyczył realizacji zespołu jednopiętrowych budynków Zakładu Produkcji Złóż i Technologii Filtracyjnych w Gdańsku dla firmy DESOTEC. Zakres robót obejmował wykonanie hali produkcyjnej z powierzchnią biurową, placu manewrowego oraz parkingu o powierzchni. Halę zakładu zrealizowano jako halę o stalowej konstrukcji dachu posadowionego na żelbetowych słupach oraz stopach monolitycznych. Sciana przedzielenia pomiędzy magazynem a produkcją wykonana z płyt warstwowych z wypełnieniem ze styropianu grubości 8 cm. Częśc biurową wykonano jako murowaną z bloczków silikatowych z wieńcami oraz trzpieniami żelbetowymi. Roboty w systemie projektuj i buduj w standardzie pod klucz.

Klient

Desotec Polska Sp. z o.o.

Powierzchnia całkowita

1 600 m²

Rodzaj projektu

budynek przemysłowy

Powierzchnia użytkowa

1 160 m²

Miejsce

Maszynowa 28, Gdańsk

Okres realizacji

2011 - 2012

Architekt

CFE Polska

Kubatura

8 250 m³

Zakres prac

projekt wykonawczy i roboty budowlane

Lokalizacja