Centrum Logistyczne Goodman Valeo

Centrum Logistyczne Goodman Valeo w Skawinie dotyczy budowy hali magazynowej wraz z budynkiem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną oraz infrastrukturą towarzyszącą, tj.: portiernią, zbiornikami wody do celów ppoż., pompownią, agregatem prądotwórczym, podziemnym zbiornikiem retencyjnym wód opadowych z pompownią, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi i parkingami, placami manewrowymi i pomocniczymi oraz instalacjami zewnętrznymi.

Klient

GOODMAN BLOSSOM LOGISTICS (Poland) Sp. z o.o.

Powierzchnia całkowita

27 551 m²

Rodzaj projektu

budynek przemysłowy

Powierzchnia użytkowa

27 229 m²

Miejsce

Skawina

Okres realizacji

2017

Architekt

Biprowument Sp. z o.o.

Kubatura

328 981 m³

Zakres prac

roboty budowlane i projekt wykonawczy

Lokalizacja