Mieszkania przy Chmielnej

Projekt dotyczy budowy budynku mieszkalno-usługowego, wielorodzinnego z garażem podziemnym zamkniętym, instalacjami wewnętrznymi, kotłownią, zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną, urządzeniami towarzyszącymi oraz usunięciem nieczynnego fragmentu sieci elektroenergetycznej kolidującej z inwestycją. Konstrukcja zabudowy płytowo- słupowa. Obiekt składa się z trzech budynków czterokondygnacyjnych i pięciu budynków trzykondygnacyjnych. Budynki podsiadają dwa rodzaje elewacji: elewacja typu lekka mokra i elewacja z poliwęglanu. W tej inwestycji oddanych zostanie 71 lokali mieszkalnych oraz 3 lokale usługowe. Projekt charakteryzują jasne dziedzińce z zielenią oraz prywatne ogródki dla wszystkich mieszkań parterowych.

Klient

Miastologia

Powierzchnia całkowita

4 599 m²

Rodzaj projektu

budynek mieszkalny

Powierzchnia użytkowa

PUM: 3 100 m²

Miejsce

Chmielna 20, Kraków

Okres realizacji

2018 - 2019

Architekt

Miastologia

Kubatura

21 920 m³

Zakres prac

roboty budowlane

Lokalizacja