Rozbudowa Centrum Logistycznego Goodman

Projekt dotyczy rozbudowy i przebudowy hali magazynowej wraz z wewnętrzną instalacją: gazową, elektryczną, wodociągową, hydrantową i tryskaczową oraz wód deszczowych, budowy placów manewrowych, budowy i przebudowy parkingów, przebudowy dróg wewnętrznych, przebudowy instalacji zewnętrznych: elektroenergetycznej (instalacji oświetlenia terenu), wodociągowej, wody do celów ppoż. oraz kanalizacji deszczowej.

Klient

Goodman Blossom Logistics (Poland)

Powierzchnia całkowita

5 690 mkw

Rodzaj projektu

budynek przemysłowy

Miejsce

Skawina

Okres realizacji

2019 – 2020

Architekt

Biprowumet

Kubatura

68 450 m3

Zakres prac

Projekt wykonawczy, roboty budowlane

Lokalizacja