Centrum dystrybucyjne w Lędzinach

Projekt dotyczy budowy centrum logistycznego w Lędzinach. Etap I będący przedmiotem umowy, obejmuje m.in. halę magazynową „2”, część socjalno-biurową, parkingi, drogi dojazdowe. Instalacje zewnętrzne zostały zaprojektowane tak, aby budynek mógł samodzielnie funkcjonować po wykonaniu wszystkich przewidzianych prac.

Hala wykorzystywana będzie pod powierzchnie biurowe, techniczne, magazynowe. Części biurowe zagospodarowane zostaną w przyszłości pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi, zgodnie z potrzebami użytkowników budynku.

Projekt będzie zabiegał o uzyskanie certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good.

Podgląd na żywo

Klient

GLP Delta

Powierzchnia całkowita

35 000 mkw.

Rodzaj projektu

budynek przemysłowy

Miejsce

Lędziny, ul. Zawiszy Czarnego

Okres realizacji

2021

Architekt

BIPROWUMET

Kubatura

490 000 m3

Zakres prac

zaprojektuj i wybuduj

Lokalizacja