Wideo

CFE Polska - jest przedsiębiorstwem budowlanym, któremu przyświeca motto "Budujemy wspólną przyszłość". Tworzymy zrównoważoną przyszłość razem z naszymi klientami, pracownikami, udziałowcami i podwykonawcami. Naszym celem jest tworzenie wartości poprzez realizację projektów prowadzonych w sposób bezpieczny, zrównoważony, dochodowy i gwarantujący najwyższą jakość.

Każdy pracownik zobowiązuje się przestrzegać poniższych wartości CFE Polska i działać w zgodzie z nimi.

Wideo
Wartości w CFE Polska
CFE Group
CFE Polska - Kask
CFE Polska - Dzień BHP
CFE Polska - Tydzień BHP
kaizen day
Konwencja CFE Polska 2015
CFE Testimony: Paweł Larysz
Client Testimony: Piotr Miklaszewski
Career in CFE Polska
Budowa Orange Office Park
Majaland
Safety Day CFE
Majaland Kownaty
CFE Polska - Tydzień BHP 2018
CFE Polska - Tydzień BHP 2019
CFE Polska - Tydzień BHP 2020