GLP Centrum Logistyczne

KLIENT

GLP

RODZAJ PROJEKTU

przemysłowy

MIEJSCE

ul. Chemiczna, Natolin

ARCHITEKT

Grupa Projektowa Port

POWIERZCHNIA

całkowita: 23 152 m2

KUBATURA

327 427 m3

ZAKRES PRAC

projekt wykonawczy i roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2022

Projekt dotyczył budowy budynku magazynowego z zapleczem socjalnym wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych, elektrycznych, tryskaczowych, hydrantowych i oddymiania. W zakres inwestycji wchodziły także: budynek portierni, budynek pompowni, zbiornik p.poż, wiata na rowery, wiata dla palaczy, zbiornik retencyjny, układ komunikacyjny, parkingi oraz infrastruktura techniczna zewnętrzna: instalacja elektroenergetyczna, wodociągowa, instalacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazowa, przeciwpożarowa. Obiekt został dostosowany do podziału na czterech potencjalnych najemców.
W obiekcie zastosowano rozwiązania odpowiadające zrównoważonemu rozwojowi: lampy oświetleniowe LED w układzie ograniczającym zanieczyszczenie światłem terenów sąsiednich, instalacja dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych, dostosowanie konstrukcji oraz instalacji do podłączenia instalacji PV na dachu hali o pow. 11 000,0 m2, system smart metering, zawory elektromagnetyczne uruchamiane na czujnik ruchu w łazienkach zabezpieczające przed niekontrolowanym wyciekiem wody, baterie i przybory o niskim wypływie wody. Budynek został zaprojektowany z uwzględnieniem wymagań pod kątem uzyskania certyfikatu BREEAM na poziome VERY GOOD.
Podczas budowy zastosowano następujące rozwiązania odpowiadające zrównoważonemu rozwojowi: lampy oświetleniowe LED na zapleczu budowy i podczas budowy obiektu, segregacja śmieci, wykorzystywanie drewna budowlanego z legalnego źródła. Podczas procesu wznoszenia obiektu wykorzystaliśmy na budowie materiały z innych budów, takie jak: ogrodzenie, płyty drogowe, słupy prefabrykowane, artykuły biurowe, banery. Drogi techniczne wykonaliśmy przy użyciu przekruszu uzyskiwanego z rozbiórek.

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
Budujemy