CFE POLSKA

CFE jako generalny wykonawca, należący do belgijskiego lidera – Grupy CFE, istnieje na polskim rynku budowlanym od dwudziestu pięciu lat. Firma posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów przemysłowych, mieszkaniowych, handlowo-usługowych oraz hotelarskich, realizowanych przy użyciu nowoczesnych technologii i najwyższej jakości materiałów. CFE stawia na partnerstwo, ludzi, filozofię lean i zrównoważony rozwój, angażując się w działania proekologiczne ukierunkowane na ochronę środowiska.
To, co wyróżnia CFE, to przede wszystkim ludzie i koncentracja na obranej strategii. Firma posiada świetny zespół, bez którego sukces nie byłby możliwy. Obecnie zespół CFE składa się z niemal 200 pracowników, z czego 45% stanowią kobiety.

linkedin logo
obrót 611 mln PLN
construction-icon 31
budów w 2021
pin-icon
21 miast
poland icon
26 lat
w Polsce
workers icon
193 pracowników
45% kobiet
21 projektów
leed bream
text icon
110 kontroli
BHP w 2021
karolina safety system
people-img

LUDZIE

quote-mark

Już jako dziecko interesowałem się wartością otaczających mnie przedmiotów. Później doszła pasja związana z budownictwem. Wierzę, że to Dział Przetargowy jest sercem firmy – pompą napędzającą precyzyjny mechanizm współpracy wszystkich komórek CFE.

Piotr

„Rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować”. Mam to szczęście, że moja praca jest jednocześnie moją pasją. W CFE zajmuję się instalacjami – zarówno ich projektowaniem, jak i późniejszą realizacją. Widok nowego budynku w miejscu, gdzie jeszcze kilka miesięcy wcześniej było pustkowie – bezcenny!

Magda

Praca na budowie to wyzwanie. Tu każdy dzień przynosi coś nowego, pojawiają się nieoczekiwane sytuacje. BHP, jakość i terminowość – to na nie kładę największy nacisk.

Tomek

WARTOŚCI

Naszym celem jest tworzenie wartości poprzez realizację projektów prowadzonych w sposób bezpieczny, zrównoważony, dochodowy i gwarantujący najwyższą jakość.
Strategią firmy jest hasło „Together We KISS Better”. Prawdziwy sukces, dzięki partnerstwu („together”) z klientami i podwykonawcami, jest wspólnym sukcesem wszystkich zaangażowanych stron. Koncentrujemy się na ludziach („we”), ponieważ to ludzie realizują projekty. W CFE zachowywana jest prostota (Keep It Simple and Standarized”), a eliminowane to, co nie stanowi wartości dodanej dla klienta (filozofia lean). Firma stawia na nieustanne doskonalenie pracowników oraz realizowanych projektów (“better”).
Rozumiejąc jak istotny jest zrównoważony rozwój i szacunek dla środowiska naturalnego, firma wprowadziła motto "Together We Go Green" i podejmuje działania zgodne z 17 celami Organizacji Narodów Zjednoczonych, dąży również do ujednolicenia pracy poprzez cyfryzację.

value-img value-img
SZACUNEK
 • Szanujemy wszystkie strony zaangażowane w proces budowlany;
 • Szanujemy środowisko naturalne redukując zanieczyszczenia i wytwarzane odpady. Naszym celem jest zerowa ilość awarii środowiskowych;
 • Szanujemy zdrowie i życie przestrzegając ścisłych zasad BHP
 • PROFESJONALIZM
 • Zadowolenie klienta jest najważniejszym celem jaki chcemy osiągnąć realizując nasze projekty;
 • Stawiamy na profesjonalne przygotowanie, zarządzanie i realizację prowadzonych przez nas budów.
 • Nieustannie doskonalimy się i podnosimy kwalifikacje naszych pracowników
 • Dążymy do redukcji strat (mud) i usterek na naszych projektach;
 • ELASTYCZNOŚĆ
 • Podchodzimy elastycznie do naszych klientów i partnerów biznesowych;
 • Wspieramy stosowanie kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań bezpiecznych dla ludzi i środowiska, które pomogą zmniejszać straty jakościowe i skrócić czas realizacji;
 • NIEZALEŻNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ
 • Realizujemy projekty w sposób zdecentralizowany, dzięki czemu celem odpowiedzialnego za projekt kierownika jest podejmowanie w pełni przejrzystych decyzji;
 • Niezależne i przejrzyste struktury zarządzania pozwalają działać szybko i na najwyższym poziomie w celu spełnienia potrzeb naszych klientów;
 • PRACA ZESPOŁOWA
 • Praca zespołowa jest podstawą sukcesu firmy i leży u podstaw każdego projektu
 • SUSTAINABILITY

  W CFE bliskie jest nam pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego działając w myśl hasła "Together We Go Green", przykładamy ogromną wagę do zrównoważonego zarządzania, ochrony środowiska i działań zgodnych z 17 celami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

  BHP

  BEZPIECZEŃSTWO JEST NASZYM PRIORYTETEM
  I NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ

  Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i podwykonawców jest priorytetem przy realizowanych przez nas projektach. Dążymy do stałej poprawy bezpieczeństwa poprzez zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i minimalizowanie ich liczby do zera.

  img
   W CFE priorytetem są szkolenia oraz comiesięczne Toolboxy, przybliżające pracownikom zagadnienia związane z BHP. Chcąc udoskonalić przeprowadzanie kontroli związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy, zespół inżynierów wraz z działem BHP wspólnie opracowali system o nazwie „Karolina”. Wprowadzenie i sukcesywne użytkowanie systemu „Karolina” ułatwiło pracę i komunikację pomiędzy zespołem Nadzoru na budowach a działem BHP.

  Pozostałe działania w zakresie bezpieczeństwa w CFE:

  • Zarząd CFE przeprowadza przynajmniej jedną kontrolę bezpieczeństwa miesięcznie na budowie.
  • Każdy pracownik budowy uczestniczy przynajmniej raz w miesiącu w szkoleniu Toolbox.
  • Praktyczne szkolenia dla inżynierów budowy w zakresie BHP.
  • Zwiększanie świadomości i zaangażowania wśród pracowników w trakcie Dnia BHP /Tygodnia BHP i konkursów BHP.
  • Kurs bezpiecznej jazdy dla pracowników.
  • Wizualizacja prezentacji wskaźników bezpieczeństwa na budowach.
  • Zwiększenie segregacji odpadów budowlanych w celu redukcji ilości odpadów kierowanych na wysypiska.

  Realizacje CFE regularnie otrzymują nagrody i wyróżnienia w konkursach „Budowa Roku” (organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa), „Bezpieczna budowa” (organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy), Solidny Pracodawca Roku, a także Przedsiębiorstwo Fair Play.

  więcej filmów na

  youtube

  Innowacje

  img

  Aplikacja chmurowa działająca bezpośrednio w przeglądarce internetowej oraz na urządzeniach mobilnych. Jest to chmura pozwalająca zarówno na przechowywanie plików w różnych formatach, jak i zarządzanie nimi online z dowolnego miejsca. Umożliwia wymianę uwag oraz komentarzy pomiędzy użytkownikami zaangażowanymi w dany projekt, w sposób graficzny na konkretnych rysunkach. Pomaga w koordynacji międzybranżowej na wszystkich etapach inwestycji – od projektu aż po zarządzanie budynkiem.

  img

  Wcześniej Aproplan - aplikacja usprawniająca proces rejestracji usterek, niezgodności i dobrych praktyk z kontroli i odbiorów na budowach oraz monitorowania i raportowania związanych z nimi działań doskonalących. LetsBuild pozwala wszystkim uczestnikom procesu budowlanego gromadzić w jednym miejscu informacje z weryfikacji prowadzonych prac. Dzięki temu mogą oni szybciej reagować na pojawiające się problemy i sprawniej koordynować działania na budowach.

  img

  Narzędzie, przy pomocy którego tworzymy panele (dashboardy) do monitorowania wskaźników (KPI) w obszarze bezpieczeństwa, jakości, zrównoważonego rozwoju i harmonogramowania prac, synchronizując w jednym miejscu dane z różnych systemów, m.in. Aproplan, SharePoint, BDO. Dzięki tej integracji możemy tworzyć zestawienia i wizualizacje danych na potrzeby ich bieżącej analizy i raportowania.

  img

  Wood Shapers jest spółką należącą do grupy CFE skoncentrowaną na tworzeniu zdrowszych i bardziej zrównoważonych przestrzeni. Wood Shapers oferuje zintegrowane, zrównoważone i skuteczne rozwiązania w zakresie rozwoju nieruchomości przez projektowane, budowę aż po produkcję, wykorzystując drewno i materiały prefabrykowane.

  img

  Lean Project Management to długoterminowe podejście do pracy, mające na celu poprawę wydajności i jakości zachodzących procesów, zorientowane na klienta i wspierające koncepcję ciągłego doskonalenia. W CFE Lean obejmuje, m.in. eliminowanie odpadów (MUDA), obecność w miejscu pracy (na budowie, GENCHI GENBUTSU), wykorzystanie kontroli wizualnej (kolory/system Karolina), tworzenie atmosfery współpracy i zaufania, tworzenie ciągłości przepływu procesów (TAKT) oraz ustanowienie systemu ciągłego doskonalenia i uczenia się (KAIZEN).

  grupa cfe

  CFE jest belgijską wielodyscyplinarną grupą działającą na rynkach koncesji PPP, budownictwa, nieruchomości, instalacji i inżynierii morskiej. CFE to firma z tradycjami, a jej początki sięgają 1880 roku. Obecnie spółka zatrudnia ponad 8 tys. pracowników w oddziałach na całym świecie. CFE notowana jest na giełdzie Euronext w Brukseli. Grupa CFE tworzy spójną całość, w której każdy dział jest wspierany przez inne. Oddziały PPP i deweloperski zlecają roboty firmom wykonawczym, które z kolei są potencjalnymi klientami spółek z działu instalacji, które serwisują również budynki wzniesione w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Również wiele z projektów DEME ma związek z działalnością wykonywaną przez inne spółki grupy CFE. Liczba przykładów takiej synergii pomiędzy różnymi działami ciągle rośnie i stwarza kolejne szanse rozwoju dla całej grupy.