CFE POLSKA

CFE jako generalny wykonawca, należący do belgijskiej multidyscyplinarnej Grupy CFE, istnieje na polskim rynku budowlanym od dwudziestu siedmiu lat. Firma posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów przemysłowych, mieszkaniowych, handlowo-usługowych oraz hotelarskich. CFE stawia na partnerstwo, ludzi, filozofię lean i zrównoważony rozwój, angażując się w działania proekologiczne ukierunkowane na ochronę środowiska.
To, co wyróżnia CFE, to przede wszystkim ludzie i koncentracja na obranej strategii. Firma posiada świetny zespół, bez którego sukces nie byłby możliwy. Obecnie zespół CFE składa się z ponad 200 pracowników, z czego 45% stanowią kobiety.

linkedin logo
obrót 640 mln PLN
construction-icon 22
budów w 2023
pin-icon
17 miast
poland icon
28 lat
w Polsce
workers icon
247 pracowników
42% kobiet
36 projektów
leed breeam
text icon
379 kontroli
BHP w 2023
karolina safety system
people-img

LUDZIE

quote-mark

Już jako dziecko interesowałem się wartością otaczających mnie przedmiotów. Później doszła pasja związana z budownictwem. Wierzę, że to Dział Przetargowy jest sercem firmy – pompą napędzającą precyzyjny mechanizm współpracy wszystkich komórek CFE.

Piotr

„Rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować”. Mam to szczęście, że moja praca jest jednocześnie moją pasją. W CFE zajmuję się instalacjami – zarówno ich projektowaniem, jak i późniejszą realizacją. Widok nowego budynku w miejscu, gdzie jeszcze kilka miesięcy wcześniej było pustkowie – bezcenny!

Magda

Praca na budowie to wyzwanie. Tu każdy dzień przynosi coś nowego, pojawiają się nieoczekiwane sytuacje. BHP, jakość i terminowość – to na nie kładę największy nacisk.

Tomek

WARTOŚCI

CFE Polska jest przedsiębiorstwem budowlanym, któremu przyświeca motto “Building for good”. Tworzymy zrównoważoną przyszłość zgodnie z zasadami „Together We Kiss Better” oraz „Together We Go Green”. Naszym celem jest tworzenie wartości poprzez realizację projektów prowadzonych w sposób bezpieczny, zrównoważony, innowacyjny i gwarantujący najwyższą jakość.
value-img value-img
H.E.R.O. for good
 • Przyszłe pokolenia zasługują na nowych bohaterów. Dlatego w CFE codziennie kwestionujemy status quo. Odkrywamy to, co nie jest zrównoważone, aby to zmienić. Mamy obowiązek być nowymi bohaterami dla następnych pokoleń, łącząc ludzi, umiejętności, materiały i technologię w jednej społeczności na rzecz pozytywnych zmian.
  Czy wierzysz w zmianę? Dołącz do nas! Bo razem możemy zmienić świat. Ponieważ razem nie ma ograniczeń co do tego, co możemy osiągnąć!
Happener
 • Nigdy nie tracimy okazji, by coś zmienić. Wolimy mówić „Tak, i ...” zamiast „Tak, ale ...”.
Engaged
 • Robimy wszystko, co jest w naszej mocy dla naszych zespołów, klientów, partnerów i dla naszej planety.
Reliable
 • Ustanawiamy wysokie standardy I konsekwentnie się ich trzymamy. Mówimy, co robimy. Robimy to, co mówimy.
One
 • Działamy jako jeden zespół, ponieważ wiemy, że synergia prowadzi do wyższego poziomu doskonałości. Razem jesteśmy silniejsi.

SUSTAINABILITY

W CFE bliskie jest nam pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego działając w myśl hasła "Together We Go Green", przykładamy ogromną wagę do zrównoważonego zarządzania, ochrony środowiska i działań zgodnych z 17 celami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

BHP

BEZPIECZEŃSTWO JEST NASZYM PRIORYTETEM
I NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i podwykonawców jest priorytetem przy realizowanych przez nas projektach. Dążymy do stałej poprawy bezpieczeństwa poprzez zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i minimalizowanie ich liczby do zera.

img
  W CFE priorytetem są szkolenia oraz comiesięczne Toolboxy, przybliżające pracownikom zagadnienia związane z BHP. Chcąc udoskonalić przeprowadzanie kontroli związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy, zespół inżynierów wraz z działem BHP wspólnie opracowali system o nazwie „Karolina”. Wprowadzenie i sukcesywne użytkowanie systemu „Karolina” ułatwiło pracę i komunikację pomiędzy zespołem Nadzoru na budowach a działem BHP.

Pozostałe działania w zakresie bezpieczeństwa w CFE:

 • Zarząd CFE przeprowadza przynajmniej jedną kontrolę bezpieczeństwa miesięcznie na budowie.
 • Każdy pracownik budowy uczestniczy przynajmniej raz w miesiącu w szkoleniu Toolbox.
 • Praktyczne szkolenia dla inżynierów budowy w zakresie BHP.
 • Zwiększanie świadomości i zaangażowania wśród pracowników w trakcie Dnia BHP /Tygodnia BHP i konkursów BHP.
 • Kurs bezpiecznej jazdy dla pracowników.
 • Wizualizacja prezentacji wskaźników bezpieczeństwa na budowach.
 • Zwiększenie segregacji odpadów budowlanych w celu redukcji ilości odpadów kierowanych na wysypiska.

Realizacje CFE regularnie otrzymują nagrody i wyróżnienia w konkursach „Budowa Roku” (organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa), „Bezpieczna budowa” (organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy), Solidny Pracodawca Roku, a także Przedsiębiorstwo Fair Play.

więcej filmów na

youtube

Innowacje

img

Aplikacja chmurowa działająca bezpośrednio w przeglądarce internetowej oraz na urządzeniach mobilnych. Jest to chmura pozwalająca zarówno na przechowywanie plików w różnych formatach, jak i zarządzanie nimi online z dowolnego miejsca. Umożliwia wymianę uwag oraz komentarzy pomiędzy użytkownikami zaangażowanymi w dany projekt, w sposób graficzny na konkretnych rysunkach. Pomaga w koordynacji międzybranżowej na wszystkich etapach inwestycji – od projektu aż po zarządzanie budynkiem.

img

Wcześniej Aproplan - aplikacja usprawniająca proces rejestracji usterek, niezgodności i dobrych praktyk z kontroli i odbiorów na budowach oraz monitorowania i raportowania związanych z nimi działań doskonalących. LetsBuild pozwala wszystkim uczestnikom procesu budowlanego gromadzić w jednym miejscu informacje z weryfikacji prowadzonych prac. Dzięki temu mogą oni szybciej reagować na pojawiające się problemy i sprawniej koordynować działania na budowach.

img

Narzędzie, przy pomocy którego tworzymy panele (dashboardy) do monitorowania wskaźników (KPI) w obszarze bezpieczeństwa, jakości, zrównoważonego rozwoju i harmonogramowania prac, synchronizując w jednym miejscu dane z różnych systemów, m.in. Aproplan, SharePoint, BDO. Dzięki tej integracji możemy tworzyć zestawienia i wizualizacje danych na potrzeby ich bieżącej analizy i raportowania.

img

Wood Shapers jest spółką należącą do grupy CFE skoncentrowaną na tworzeniu zdrowszych i bardziej zrównoważonych przestrzeni. Wood Shapers oferuje zintegrowane, zrównoważone i skuteczne rozwiązania w zakresie rozwoju nieruchomości przez projektowane, budowę aż po produkcję, wykorzystując drewno i materiały prefabrykowane.

img

Lean Project Management to długoterminowe podejście do pracy, mające na celu poprawę wydajności i jakości zachodzących procesów, zorientowane na klienta i wspierające koncepcję ciągłego doskonalenia. W CFE Lean obejmuje, m.in. eliminowanie odpadów (MUDA), obecność w miejscu pracy (na budowie, GENCHI GENBUTSU), wykorzystanie kontroli wizualnej (kolory/system Karolina), tworzenie atmosfery współpracy i zaufania, tworzenie ciągłości przepływu procesów (TAKT) oraz ustanowienie systemu ciągłego doskonalenia i uczenia się (KAIZEN).

grupa cfe

CFE to multidyscyplinarna grupa obecna w Belgii, Luksemburgu i Polsce. Jej poszczególne jednostki reprezentują cztery podstawowe obszary działalności grupy i we wszystkim, co robią, kierują się strategicznymi zasadami zrównoważonego rozwoju i innowacji: „razem chcemy zmieniać to, co nie jest zrównoważone lub nie jest innowacyjne i tworzyć lepszy świat dla przyszłych pokoleń”.
Nieruchomości - Rozwijanie miejskich projektów przyszłości, wymyślanie nowych standardów wspólnego życia i pracy oraz kreowanie nowych przestrzeni do współżycia i współpracy. Grupa CFE kształtuje miasta jutra.
Instalacje specjalistyczne - Grupa CFE stoi na czele uprzemysłowienia 4.0 i jest aktywnym graczem w sektorach infrastruktury kolejowej i przyszłej mobilności.
Budownictwo i renowacje - Dzięki zrównoważonemu rozwojowi i innowacjom w centrum naszych działań, Grupa CFE buduje świat jutra. Doświadczenie i fachowość od 1921 roku czynią z niej czołowego gracza w sektorze budownictwa i renowacji w Belgii, Luwembourgu i Polsce.
Inwestycje - Wraz z Ackermans & van Haaren grupa CFE inwestuje w zrównoważone i ekologiczne inicjatywy.