Ergon

KLIENT

Ergon Poland

RODZAJ PROJEKTU

przemysłowy

MIEJSCE

Badowo Mościska 12, Mszczonów

ARCHITEKT

E&L Architects

POWIERZCHNIA

9 000 m2

KUBATURA

ZAKRES PRAC

roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2000 - 2002

Projekt dotyczył budowy Fabryki Sprężonych Prefabrykatów Betonowych w Mszczonowie. Zakres prac obejmował wykonanie “pod klucz” 9000 m² powierzchni całkowitej budynku oraz dróg i placów. Konstrukcja hali produkcyjnej o długości 330 m żelbetowa sprężona; roboty dekarskie prowadzono zimą.

Zakończone