La Regina

KLIENT

ORCO Warsaw

RODZAJ PROJEKTU

hotelowy

MIEJSCE

Nowe Miasto, Warszawa

ARCHITEKT

ORCO WARSAW

POWIERZCHNIA

całkowita: 4 579 m2

KUBATURA

23 960 m3

ZAKRES PRAC

roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2002 - 2004

Głównym założeniem inwestycji była modernizacja i przebudowa obiektu. Wnętrza hotelu Le Regina unowocześniono, zachowując klasycystyczne elementy architektoniczne. Prace związane z inwestycją niejednokrotnie wymagały ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków. Wysoka jakość robót budowlanych oraz krótki termin rewaloryzacji i przebudowy Pałacu Przeździeckich na Hotel Le Regina w Warszawie zostały docenione przyznaniem wyróżnienia w konkursie PZITB „Budowa Roku 2004".  

photo
photo
photo
photo
photo
photo
Zakończone