MIASTOLOGIA CHMIELNA

KLIENT

Miastologia

RODZAJ PROJEKTU

mieszkalny

MIEJSCE

Chmielna 20, Kraków

ARCHITEKT

Miastologia

POWIERZCHNIA

PUM: 3 100 m2, całkowita: 4 599 m2

KUBATURA

21 920 m3

ZAKRES PRAC

roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2018 - 2020

Projekt dotyczy budowy budynku mieszkalno-usługowego, wielorodzinnego z garażem podziemnym zamkniętym, instalacjami wewnętrznymi, kotłownią, zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną, urządzeniami towarzyszącymi oraz usunięciem nieczynnego fragmentu sieci elektroenergetycznej kolidującej z inwestycją. Konstrukcja zabudowy płytowo-słupowa. Obiekt składa się z trzech budynków czterokondygnacyjnych i pięciu budynków trzykondygnacyjnych. Budynki podsiadają dwa rodzaje elewacji: elewacja typu lekka mokra i elewacja z poliwęglanu. W tej inwestycji oddanych zostało 71 lokali mieszkalnych oraz 3 lokale usługowe. Projekt charakteryzują jasne dziedzińce z zielenią oraz prywatne ogródki dla wszystkich mieszkań parterowych.

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
Zakończone