Panattoni III

KLIENT

Panattoni

RODZAJ PROJEKTU

przemysłowy

MIEJSCE

ul. Inwestycyjna 14, Sosnowiec

ARCHITEKT

Tacakiewicz Ferma Kresek

POWIERZCHNIA

całkowita: 45 669 m2, użytkowa: 45 117 m2

KUBATURA

638 045 m3

ZAKRES PRAC

projekt wykonawczy i roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2021 - 2022

Projekt dotyczył budowy budynku produkcyjno - magazynowo - usługowego z zapleczem socjalno-biurowym, budynkiem portierni, budynkiem pompowni ze zbiornikiem p.poż, wiatami, zbiornikiem retencyjnym, wraz z układem komunikacyjnym, parkingami, elementami zagospodarowania terenu, urządzeniami, infrastrukturą techniczną zewnętrzną: instalacją elektroenergetyczną, wodociągową, instalacją sanitarną, kanalizacją deszczową, gazową, przeciwpożarową i infrastrukturą techniczną wewnętrzną. Obiekt wykorzystywany będzie jako magazyn wysokiego składowania pod wynajem powierzchni dla prowadzenia działalności związanej m.in. z produkcją lekką (montażem), hurtową sprzedażą artykułów przemysłowych i spożywczych, kompletacją, przeładunkiem, obsługą logistyczną, usługami dodatkowymi oraz spedycją i dystrybucją towarów. Obiekt może zostać podzielony na niezależne części, w zależności od zapotrzebowania powierzchniowego klientów. Budynek został zaprojektowany z uwzględnieniem wymagań pod kątem uzyskania certyfikatu BREEAM na poziome VERY GOOD.

Zakończone