Stora Enso

KLIENT

Stora Enso

RODZAJ PROJEKTU

przemysłowy

MIEJSCE

al. Wojska Polskiego 21, Ostrołęka

ARCHITEKT

Elomatic Engineering

POWIERZCHNIA

całkowita hali: 2 914 m2

KUBATURA

33 744 m3

ZAKRES PRAC

roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2022

Projekt dotyczy budowy hali z instalacją do recyklingu włókien celulozowych z materiałów trudno przetwarzalnych.
Stora Enso, wiodąca globalna grupa produkująca papier, połączyła siły z Tetra Pak, wiodącym producentem opakowań do żywności, aby stworzyć linię do recyklingu kartonów na napoje. Stora Enso odzyska materiały włókniste, które zostaną oddzielone od reszty zużytych opakowań, w celu ponownego wykorzystania jako surowiec w tym samym miejscu. Tetra Pak zapewni recykling i ponowne wykorzystanie polimerów i aluminium obecnego w opakowaniu. Oczekuje się, że nowa linia do recyklingu będzie mieć wydajność 50 000 ton UBC (Used Beverage Carton). Jest to pierwsza tego typu realizacja w Europie.

Zakończone