CAT Porosły

KLIENT

Bergerat Monnoyeur

RODZAJ PROJEKTU

budynek przemysłowy

MIEJSCE

Porosły

ARCHITEKT

Arbapol

POWIERZCHNIA

powierzchnia użytkowa: 1 300 m²

KUBATURA

4 300 m²

ZAKRES PRAC

projektowanie i roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2008

Główny obiekt projektu składa się z jednokondygnacyjnego budynku biurowego oraz jednokondygnacyjnego budynku stacji serwisowej wraz z magazynami. Stacja serwisowa jest bezpośrednio połączona z magazynem technicznym, kompresorownią i magazynem oleju. Inwestycja spełnia funkcje ekologiczne dzięki powiększonej izolacji termicznej oraz używaniu wód opadowych do mycia maszyn z utworzonego zbiornika retencyjnego częściowo infiltracyjnego. Części magazynowa i biurowa doświetlane są światłem naturalnym. Dzięki bardzo dobrej organizacji prac na budowie obiekt wybudowany został w krótkim czasie –w ciągu zaledwie pięciu miesięcy.

Zakończone