Carrefour Bielawy

KLIENT

Carrefour Polska

RODZAJ PROJEKTU

handlowy

MIEJSCE

Olsztyńska 12, Toruń

ARCHITEKT

POWIERZCHNIA

całkowity: 27 500 m2

KUBATURA

ZAKRES PRAC

roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2002

Parkingi i tereny zieleni na obszarze 5 ha wykonane metodą maszynowej stabilizacji stosownej przy budowie dolnych warstw autostrad. Duży zbiornik na wodę pożarową wymagający specjalnego projektu odwodnienia gruntu (grunt piaskowy). Część fasady wykonano z kosztownych i wymagających specjalnej metody mocowań płytek ceramicznych w kolorze ceglastym ze względu na architekturę otoczenia Torunia. W zwiazku z tym cały parking został wykonany w kostce. Utworzono również park pielęgnacyjny z istniejących terenów zieleni. Inwestycja jest przyjazna środowisku. Zakres prac obejmował stan surowy zamknięty.

Zakończone