Goodman Valeo

KLIENT

GOODMAN BLOSSOM LOGISTICS (Poland)

RODZAJ PROJEKTU

budynek przemysłowy

MIEJSCE

Skawina

ARCHITEKT

Biprowument

POWIERZCHNIA

użytkowa: 27 229 m², całkowita: 27 551 m²

KUBATURA

328 981 m³

ZAKRES PRAC

roboty budowlane i projekt wykonawczy

OKRES REALIZACJI

2017

Projekt obejmował budowę hali magazynowej wraz z budynkiem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną oraz infrastrukturą towarzyszącą, tj.: portiernią, zbiornikami wody do celów ppoż., pompownią, agregatem prądotwórczym, podziemnym zbiornikiem retencyjnym wód opadowych z pompownią, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi i parkingami, placami manewrowymi i pomocniczymi oraz instalacjami zewnętrznymi.

Zakończone