Desotec

KLIENT

Desotec Polska

RODZAJ PROJEKTU

budynek przemysłowy

MIEJSCE

Maszynowa 28, Gdańsk

ARCHITEKT

CFE Polska

POWIERZCHNIA

użytkowa: 1 160 m², całkowita: 1 600 m²

KUBATURA

8 250 m³

ZAKRES PRAC

projekt wykonawczy i roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2011 - 2012

Projekt dotyczył realizacji zespołu jednopiętrowych budynków Zakładu Produkcji Złóż i Technologii Filtracyjnych w Gdańsku dla firmy DESOTEC. Zakres robót obejmował wykonanie hali produkcyjnej z powierzchnią biurową, placu manewrowego oraz parkingu o powierzchni. Halę zakładu zrealizowano jako halę o stalowej konstrukcji dachu posadowionego na żelbetowych słupach oraz stopach monolitycznych. Sciana przedzielenia pomiędzy magazynem a produkcją wykonana z płyt warstwowych z wypełnieniem ze styropianu grubości 8 cm. Część biurową wykonano jako murowaną z bloczków silikatowych z wieńcami oraz trzpieniami żelbetowymi. Roboty w systemie projektuj i buduj w standardzie pod klucz.

Zakończone