E.Leclerc Lublin Zana

KLIENT

E.Leclerc Polska

RODZAJ PROJEKTU

handlowy

MIEJSCE

Tomasza Zana 19, Lublin

ARCHITEKT

Stelmach-Jabłoński

POWIERZCHNIA

całkowita: 29 420 m2

KUBATURA

ZAKRES PRAC

roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

1997 - 2003

Realizacja rozbudowy C.H. Tomasza Zana w Lublinie (południowo-zachodnia część budynku) obejmowała powiększenie parkingu podziemnego otwartego, hali sprzedaży hipermarketu oraz powierzchni magazynowych, realizację nowych pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalnego o dodatkowej powierzchni, zmianę aranżacji pomieszczeń produkcyjnych oraz zmianę organizacji całości placu dostaw towarów, jak również przekazanie dotychczasowych biur pod dalszy wynajem. Prace wykonywano na czynnym obiekcie - zarówno dostęp dla klientów, jak i dostawy towarów nie zostały przerwane. Z uwagi na lokalizację budynku oraz układ różnicy poziomów terenu – część budynku zlokalizowano na gruncie, część nad parkingiem podziemnym otwartym (wykonane prace obejmowały wzmocnienie podłoża pod konstrukcję budynku).

photo
photo
photo
photo
photo
photo
Zakończone