KEN Center

KLIENT

E.Leclerc Polska

RODZAJ PROJEKTU

handlowy

MIEJSCE

Aleja Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa

ARCHITEKT

Piotr Zubala

POWIERZCHNIA

użytkowa: 7 865 m2, całkowita: 20 448 m2

KUBATURA

ZAKRES PRAC

roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2008

Realizacja projektu KEN Center dotyczyła rozbudowy supermarketu sieci E.Leclerc oraz dobudowy pięciokondygnacyjnego biurowca KEN Center. Na piętrach od pierwszego do czwartego znalazły się biura, pod ziemią powstał parking. Projekt zakładał powiększenie hali supermarketu i powstanie sklepów tworzących galerię handlową. Charakterystycznym rozwiązaniem było zastosowanie oddymiania strumieniowego w garażu podziemnym biurowca KEN Center. W budynku położono nacisk na systemy bezpieczeństwa pożarowego stosując rozbudowany system pożarowy polegający m.in. na zastosowaniu czujek pożarowych w pomieszczeniach.

Zakończone