Micel Żychlin

KLIENT

Micel

RODZAJ PROJEKTU

przemysłowy

MIEJSCE

ul. 1 Maja, Żychlin

ARCHITEKT

Kiloniuton

POWIERZCHNIA

całkowita: 9 998 m2, zabudowy: 4 725 m2

KUBATURA

ZAKRES PRAC

zaprojektuj i wybuduj

OKRES REALIZACJI

2021

Projekt dotyczy realizacji zabudowy produkcyjno-magazynowej z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. W skład zabudowy wchodzi budynek magazynowo-produkcyjny, budynek socjalno-biurowy oraz pomieszczenia techniczne. Wszystkie te obiekty są ze sobą połączone i stanowią jedną bryłę. Maksymalna wysokość budynku to 8 metrów. Budynek socjalno-biurowy obejmuje dwie kondygnacje, pozostałe budynki są jednokondygnacyjne. Zakres prac dotyczył również realizacji 50 miejsc parkingowych, placu manewrowego, drogi przeciwpożarowej, terenów zielonych, zbiornika ppoż. i zbiornika na wody opadowe.

Zakończone