Panattoni

Wola Rakowa

KLIENT

Panattoni

RODZAJ PROJEKTU

przemysłowy

MIEJSCE

ul. Brzezińska 3, Wola Rakowa,

ARCHITEKT

Blok-Art

POWIERZCHNIA

całkowita hali A1: 27 053 m2

KUBATURA

664 762 m3

ZAKRES PRAC

projekt wykonawczy i roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2021 - 2022

Projekt dotyczy budowy zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym. Hala produkcyjno-magazynowa to obiekt jednokondygnacyjny realizowany w czterech częściach. CFE odpowiada za realizacje hali 1 etap Ib. Projekt będzie zabiegał o uzyskanie certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent.

Zakończone