Panattoni

Dąbrówka

KLIENT

Panattoni

RODZAJ PROJEKTU

przemysłowy

MIEJSCE

ul. Spółdzielcza 1, Dąbrówka Wielka

ARCHITEKT

Blok-Art

POWIERZCHNIA

całkowita: 52 932 m2

KUBATURA

458 995 m3

ZAKRES PRAC

projekt wykonawczy i roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2021 - 2022

Projekt dotyczył budowy zespołu hal magazynowo-usługowych z zapleczem spocjalno-biurowym wraz z infrastrukturą techniczną oraz komunikacyjną i obiektami towarzyszącymi. W ramach inwestycji przewidziano budowę trzech hal usługowo-magazynowych z dokami rozładunkowymi i częściami biurowo-socjalnymi, wiaty na śmietnik oraz na rowery, budynki portierni, parkingi i zbiornik retencyjny, place, drogi wewnętrzne i parkingi, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja gazowa zewnętrzna. Na budowie zostały zastosowane rozwiązania odpowiadające zrównoważonemu rozwojowi: lampy oświetleniowe LED na zapleczu i budowie, przyszłe podłączenie trzech stacji ładowania samochodów elektrycznych, przyszłe wykonanie instalacji PV na dachu hali o pow. 1000,0 m2, segregacja śmieci, wykorzystywanie drewna budowlanego z legalnego źródła, wykorzystywanie przekazanych materiałów z innych budów (np. ogrodzenie, maszty, artykuły biurowe, szary papier, banery), drogi techniczne wykonywane z przekruszu rozbiórkowego, system detekcji wycieku wody, zawory elektromagnetyczne uruchamiane na czujnik ruchu w łazienkach zabezpieczające przed niekontrolowanym wyciekiem wody, baterie i przybory o niskim wypływie wody. Projekt uzyskał certyfikację BREEAM na poziomie Excellent.

Zakończone