Panattoni Gdańsk

KLIENT

Panattoni

RODZAJ PROJEKTU

przemysłowy

MIEJSCE

ul. Tama Pędzichowska 1, Gdańsk

ARCHITEKT

Grupa Projektowa Port

POWIERZCHNIA

użytkowa: 32 415 m2, całkowita: 71 474 m2

KUBATURA

425 408 m3

ZAKRES PRAC

projekt wykonawczy i roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2020 - 2021

Przedmiotem inwestycji była hala magazynowo–logistyczno-produkcyjna, projektowana jako bryła wielkoprzestrzenna i składająca się z magazynu, przedsionka mroźni, mroźni, wewnętrznych i zewnętrznych pomieszczeń technicznych oraz rezerw pod części socjalno-biurowe. Dodatkowo zaprojektowano dwie zewnętrzne części socjalno-biurowe. Budynek hali jak i część biurowa to budynki jednokondygnacyjne. Żelbetowe słupy i stalowe kratownice stropodachu stanowią ramy konstrukcyjne. W obrębie niniejszego projektu budowlanego znajdują się budynki takie jak budynek pompowni oraz zbiornik pożarowy. W zakres robót wchodzi projekt wykonawczy realizowanej inwestycji oraz wzmocnienie podłoża – pale przemieszczeniowe, konstrukcja, sieci, instalacje, technologia chłodu, układ drogowy, wykończenie biur pod klucz oraz zagospodarowanie terenu.

photo
photo
photo
photo
photo
photo
Zakończone