Rector

KLIENT

Rector Polska

RODZAJ PROJEKTU

przemysłowy

MIEJSCE

Mszczonów

ARCHITEKT

CFE, Tremend

POWIERZCHNIA

4 500 m2

KUBATURA

36 000 m3

ZAKRES PRAC

zaprojektuj i wybuduj

OKRES REALIZACJI

2013

Realizacja projektu dotyczyła budowy Zakładu Produkcji Prefabrykatów Betonowych RECTOR w Mszczonowie. W zakres prac weszło: wykonanie budynku biurowego i stróżówki, prace związane z usuwaniem warstwy humusu z całej działki, budowa dróg i parkingu, plac składowy i pas zieleni, wykonanie kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i gazowej. Inwestycja realizowana była w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wszystkie prace projektowe i budowlane zakładów prefabrykatów betonowych Rector zostały wykonane terminowo i bez zastrzeżeń.

photo
photo
photo
photo
photo
photo
Zakończone