Rezydencja Barska

KLIENT

BPI Real Estate Poland

RODZAJ PROJEKTU

mieszkalny

MIEJSCE

Białobrzeska 53, Warszawa

ARCHITEKT

Tremend/APA Wojciechowski

POWIERZCHNIA

8 415 m2

KUBATURA

27 707 m3

ZAKRES PRAC

roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2018-2020

Projekt dotyczył budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i lokalami usługowymi na parterze, a także wjazdem z ulicy Barskiej i infrastrukturą techniczną. Konstrukcja budynku to żelbetowy, monolityczny układ płytowo–słupowy posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej. Część nadziemna zaprojektowana została w technologii żelbetowej konstrukcji monolitycznej wypełnianej ścianami osłonowymi. W zakresie prac było wykonanie obiektu i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Rezydencja Barska to nowoczesna, a przy tym kameralna inwestycja zlokalizowana w doskonałym miejscu – na starej Ochocie, u zbiegu ulic Barskiej i Białobrzeskiej. Prestiżowa lokalizacja, stylowa architektura i wnętrza inspirowane najnowszymi trendami światowego designu.

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
Zakończone