Rozbudowa Centrum Logistycznego Goodman

KLIENT

Goodman Blossom Logistics

RODZAJ PROJEKTU

przemysłowy

MIEJSCE

Skawina

ARCHITEKT

Biprowumet

POWIERZCHNIA

5 690 m2

KUBATURA

68 450 m3

ZAKRES PRAC

projekt wykonawczy i roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2019 – 2020

Projekt dotyczył rozbudowy i przebudowy hali magazynowej wraz z wewnętrzną instalacją: gazową, elektryczną, wodociągową, hydrantową i tryskaczową oraz wód deszczowych, budowy placów manewrowych, budowy i przebudowy parkingów, przebudowy dróg wewnętrznych, przebudowy instalacji zewnętrznych: elektroenergetycznej (instalacji oświetlenia terenu), wodociągowej, wody do celów ppoż. oraz kanalizacji deszczowej.

Przemysłowe