Panattoni

KLIENT

Panattoni

RODZAJ PROJEKTU

przemysłowy

MIEJSCE

Targowisko 561

ARCHITEKT

An Archi Group

POWIERZCHNIA

użytkowa: 19 820 m2

KUBATURA

ZAKRES PRAC

projekt wykonawczy i roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2021

Projekt dotyczy budowy hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Targowisko. W skład robót związanych z zagospodarowaniem terenu wchodzą: wykonanie układu komunikacyjnego w postaci dróg i placów manewrowych, wyznaczenie miejsc postojowych, miejsca ładowania samochodów elektrycznych, ciągów pieszych, montaż wiaty rowerowej, wyznaczenie miejsc gromadzenia odpadów stałych oraz wyposażenie w elementy małej architektury. W zakres niezbędnej infrastruktury technicznej wchodzi budowa przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej, przyłącza gazowego, przyłącza elektroenergetycznego, zewnętrznych instalacji zasilających oraz oświetlenia terenu, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z retencją, przyłącza teletechnicznego, zewnętrznej instalacji kanalizacji teletechnicznej, budowa zjazdu wraz z fragmentem drogi gminnej. Na inwestycji przewidziano miejsca postojowe dla samochodów osobowych (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz stację ładowania samochodów elektrycznych wraz z miejscami przeznaczonymi do ładowania. Zaprojektowane place manewrowe zapewnią swobodny dostęp samochodom ciężarowym do poszczególnych części budynku hali. Dojście pracowników do budynku zapewniać będą ciągi piesze oraz pieszo-jezdne.

photo
photo
photo
photo
photo
photo
Zakończone