Saint Gobain Sekurit DG

KLIENT

Saint-Gobain Sekurit

RODZAJ PROJEKTU

przemysłowy

MIEJSCE

Dąbrowa Górnicza

ARCHITEKT

Budoprojekt

POWIERZCHNIA

11 140 m2

KUBATURA

ZAKRES PRAC

roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2008 - 2010

Realizacja projektu obejmowała wykonanie hali produkcyjnej wraz ze strefą spedycji oraz pomieszczeniami technicznymi dla światowego lidera Saint-Gobain Sekurit. Wykonane prace polegały na wzmocnieniu gruntu pod fundamentami w technologii CFA oraz wzmocnieniu gruntu pod posadzką w technologii jet-grounting. Elewacje powstały w systemie lekkiej obudowy, poprowadzono także sieci zewnętrzne. Obiekt zbudowano na konstrukcji stalowej o łącznej masie ok. 44 000 kg. Zastosowano tu również funkcję przewietrzania dla klap dymowych - pneumatyczny system sterowania oddymianiem składa się z siłowników pneumatycznych montowanych w klapach, uruchamiających oddymianie.

Zakończone