Sempertrans

KLIENT

Sempertrans Bełchatów

RODZAJ PROJEKTU

przemysłowy

MIEJSCE

ul. Transportowa 5, Rogowiec

ARCHITEKT

Biuro Projektów Budownictwa Chodor-Projekt

POWIERZCHNIA

użytkowa: 7 359 m2, całkowita: 10 055 m2

KUBATURA

92 650 m3

ZAKRES PRAC

roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2014 - 2015

Zakres realizowanej inwestycji obejmował rozbudowę i przebudowę wydziału taśm oraz budowę magazynu mieszanek przy istniejącym zespole budynków wydziałów produkcyj- nych, budowę przeciwpożarowego zbiornika wody wraz z pompownią, przebudowę estakady, przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz innych elementów wyposażenia i zagospodarowania terenu oraz małej architektury. Rozbudowa zakładu w Rogowcu była największą inwestycją austriackiej firmy. Nowy obiekt o powierzchni 7 200 m² został wybudowany z przeznaczeniem na nowoczesne linie technologiczne.

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
Zakończone