Sicpa

KLIENT

Sicpa Polska

RODZAJ PROJEKTU

przemysłowy

MIEJSCE

ul. Piłsudskiego 121 D, Marki

ARCHITEKT

Sicpa

POWIERZCHNIA

użytkowa: 2 410 m2, całkowita: 2 600 m2

KUBATURA

10 700 m3

ZAKRES PRAC

roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2001 - 2002

Przedmiotem realizowanego projektu była budowa rozlewni farb drukarskich SICPA-Polska. W jej skład weszły: część produkcyjna z magazynem i strefą produkcyjną oraz dwukondygnacyjna część biurowa. Ponadto na działce znajdują się obiekty infrastruktury technicznej i parkingi oferujące użytkownikom 39 naziemnych miejsc postojowych. Zrealizowamy obiekt wyposażono w urządzenia zapewniające bezpieczeństwo i całkowite wyeliminowanie negatywnego wpływu na środowisko zarówno w czasie pracy, jak i w wypadku awarii lub pożaru. Zalicza się do nich instalację tryskową wysokociśnieniową ESFR, instalację hydrantową, sieć eksplozymetrów, monitoring czystości powietrza i gleby, a także retencję wody popożarowej.

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
Zakończone