Tube City

KLIENT

Tube City IMS

RODZAJ PROJEKTU

przemysłowy

MIEJSCE

ul. Koksownicza 8, Dąbrowa Górnicza

ARCHITEKT

Biprohut, Budecon

POWIERZCHNIA

konstrukcji stalowej: 8 400 m2, nawierzchnia dróg i placów: 32 000 m2

KUBATURA

ZAKRES PRAC

projekt wykonawczy i roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2015 - 2016

Projekt dotyczył budowy składowiska złomu w hucie ArcelorMittal. Zakres prac obejmował budowę złomowiska (tor kolejowy o długości 2 km, żelbetowe boxy, stacja benzynowa, nowy układ drogowy, sieć elektryczna) oraz przebudowę istniejących budynków, istniejącego układu drogowego oraz kanalizacji deszczowej, budowy nowych komór kablowych i kabli.

Zakończone