Atrium Reduta

KLIENT

Atrium Real Estate

RODZAJ PROJEKTU

handlowy

MIEJSCE

Al. Jerozolimskie 148, Warszawa

ARCHITEKT

Stalko/Bernatek Architekci

POWIERZCHNIA

użytkowa rozbudowy: 5 451 m2; całkowita rozbudowy: 5 672 m2

KUBATURA

50 897 m3

ZAKRES PRAC

projekt wykonawczy i roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2017 - 2018

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i nadbudowa garażu otwartego w centrum handlowym Atrium-Reduta. Nadbudowa budynku obejmuje: dwie kondygnacje zawierające lokal kina i lokal fitness, przebudowę części centrum w zakresie niezbędnym do prawidłowego powiązania projektowanych funkcji z pasażami handlowymi centrum oraz dobudowę klatek schodowych ewakuacyjnych na stropie istniejącego garażu podziemnego. W zakresie prac znalazło się również wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji. Kino składa się z sześciu sal połączonych wspólnym foyer. Powierzchnia zabudowy kina wynosi ok 4 tys. mkw, centrum fitness – ponad 1 tys. mkw. Wszystkie prace przy rozbudowie obiektu prowadzono w taki sposób, aby nie utrudniały działań najemców i klientów, co oznacza, że na czas trwania prac centrum handlowe pozostało otwarte dla klientów. 

Zakończone