Beaulieu

KLIENT

Beaulieu Polska

RODZAJ PROJEKTU

przemysłowy

MIEJSCE

ul. Kościuszki, Kietrz k/Raciborza

ARCHITEKT

AB-Projekt

POWIERZCHNIA

użytkowa: 16 806 m2, pow. terenów zewnętrznych: 33 963 m2

KUBATURA

167 926 m3

ZAKRES PRAC

projekt wykonawczy i roboty budowlane

OKRES REALIZACJI

2017 - 2018

Projekt dotyczył budowy hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurową, zapleczem socjalnym dla pracowników oraz towarzysząca infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Konstrukcja żelbetowa, prefabrykowana i stalowa. Zakres prac obejmował wykończenia pomieszczeń biurowych i socjalnych, wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych wraz z pełnym układem drogowym i zagospodarowaniem terenu. Roboty ziemne prowadzone były pod nadzorem archeologa.

Zakończone